Ratkaisukeskeinen valmentajasi Helsingissä

Kysy lisää

Elämän poluilla valmentajanasi toimii Anu

Työtäni valmentajana ja opettajana ohjaa tavoite nuorten hyvinvoinnin vahvistamisesta. Sydämen asianani ja missionani on auttaa nuoria löytämään omat vahvuutensa ja arvonsa. Niiden löytämisen kautta kunkin oma elämänpolku hahmottuu selkeämmin.

 

Missioni on toimia laaja-alaisesti nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, ennaltaehkäisevää toimintaa painottaen. Ajattelen, että jokainen nuori ansaitsee korvan joka kuulee, silmän joka näkee, ihmisen joka kohtaa. Siksi palveluni ovat hyvin yksilöllisiä, ja jokainen tapaaminen alkaa kartoituksella ja keskustelulla nuoren itsensä kanssa. Minulle on tärkeintä kuulla nuoren oma versio elämästään, arjestaan ja unelmistaan. Olla läsnä.


Olen kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi (LCF Life Coach® Master) sekä käynyt NLP Practitioner -koulutuksen. Keväällä 2020 valmistuin myös ensimmäisten joukossa Suomessa arvovalmentajaksi (Value Trainer®). Kanssani työskentelee toisinaan ja tarvittaessa myös australianlabradoodle Taika, jonka kanssa olemme opiskelleet koira-avusteista toimintaa (CAA). Koen työssäni erittäin tärkeäksi uusien näkökulmien etsimisen ja oman osaamisen jatkuvan kehittämisen. Tästä syystä saan itsekin valmennusta säännöllisesti.


Pitkä kokemukseni nuorten parissa

Ennen ratkaisukeskeisen valmentajan opintoja olen toiminut erityisopettajana sekä mm matematiikan ja kuvataiteen opettajana. Kokemusta on kertynyt eri peruskouluista, sairaalakoulusta sekä koulua käymättömien nuorten tueksi kehitetyn OTE-mallin pilotoinnista. Koulun käymiseen liittyvät pulmat ovatkin lähellä sydäntäni. Laajasta opettajuuden kokemuksesta minulle on kummunnut tarve työskennellä nuorten kanssa yhä yksilöllisemmin ja intuitiivisemmin. Tällä hetkellä opiskelen myös Nuorten psykodynaamiseksi yksilöterapeutiksi ja valmistun syksyllä 2023.

Koulutustaustani:

  • Matematiikan ja kuvataiteen opettaja, FM, Helsingin yliopisto

  • Erilliset erityisopettajan opinnot, Itä-Suomen yliopisto

  • LCF Life Coach® Master -koulutus, ratkaisukeskeinen valmentaja

  • NLP Practitioner -koulutus, valmentaja

  • Value Trainer® -arvovalmentaja

  • Koira-avusteisen toiminnan (CAA) opinnot

Työn alla ovat seuraavat opinnot: 

  • Nuorten psykodynaamisen yksilöpsykoterapeutin opinnot

Valmennuksestani sanottua

"Hyvää oli rauhallisuus ja positiivisuus en nää mitään parannettavaa.
Mielenkiintoinen tapa pohtia asioita ja suositeltavaa nuorille ja
aikuisille, jotka haluaa löytää suunnan ja tarkastella ajatuksia. Ajatus
muuttui ehkä siitä miten suhtaudun muihin ja mitä ajattelen uusista
tilanteista." Nuori

 

"Omasta puolestani voin sanoa, että olemme hyvin tyytyväisiä. Ja eipä tiedä
vaikka tulevaisuudessa valmennuksen suhteen tulee tarvetta niin yrityksesi
on ensimmäisenä mielessä." Nuoren äiti

Opetuksestani sanottua

"Koen, että hyödyin opetuksestasi paljonkin, opin uutta, mutta samalla
saatiin perusasiat käytyä läpi niin että jäi hyvin muistiin." Nuori
matematiikan yksityisopetuksesta

Nuori tai aikuinen
– olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani!

Lue lisää

Ratkaisukeskeistä valmennusta nuorille ja heidän perheilleen Helsingissä. 

Yhteydenotto